VERIFICAR EL CERTIFICAT COVID

VERIFICACOVID 00
CERTIFICATCOVID 02
CERTIFICATCOVID 03
CERTIFICATCOVID 04

Accedeix a la web VerificaCOVID

VerificaCOVID - verificacovid.gencat.cat
APP LA MEVA SALUT - ANDROID APP LA MEVA SALUT - APPLE Sol·licitar l’alta a La Meva Salut

Atenció! Aquest lloc empra cookies. POLÍTICA DE COOKIES